Yenilenebilir enerji kaynakları ( rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, termal enerji, biogaz…) adlarını sürekli olarak kendilerini yenilemelerinden alırlar ve tükenmezler. Bu sebeple sürdürülebilirlerdir.

Yenilenebilir enerjilerin çoğu direkt ya da indirekt olarak güneş kaynaklıdırlar.  Kaynağının bitmesi söz konusu olmadığı için, bu enerji her zaman var olacaktır.