Firmamız tarafından;
Tekstil sektöründe özellikle boyahanelerde üretimin omurgası durumunda olan ve dolaylı ısıtılan makinaların çok
fazla olan enerji kayıpları doğrudan gaz yakmalı hale dönüştürülerek ortadan kaldırılmakta ve ciddi tasarruflar
sağlamaktadır. Kızgın yağ kullanılan sistemlerde üretim balayana kadar ki süreçte birçok ısı kayıpları olmaktadır.

 

Bunlar;
* Kazan baca ısı kayıpları
* Kazan ve Tesisat ısı kayıpları
* Isı transfer yağının ön ısıtmasında harcanan ısı
* Yağ ve fan pompalarının harcadığı elektrik enerjisi
* Sistemin ilk ısıtma ve durması sonunda soğutmadaki ısı kayıpları
* Transfer yağının zamanla yenilenme gereği şeklinde sıralanabilir.

 

Gaz yakıcı geniş kapasite aralığında oransal çalışan cihazlar kullanılarak doğrudan yakma sistemini otomasyonla
bütünleyerek uyguladıgımızda tüm kayıpları da kazanca dönüştürmekteyiz.

 

 

dnüşüm