Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir.

Soğutma’nın sistemi “bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, o madde veya ortamı çevreleyen ortamın sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza edebilmek maksadı ile madde veya ortamın ısısının alınması işlemi” olarak yapılabilir.