Tekstil , otomotiv, gıda gibi enerjinin yoğun olduğu sektörlerde işletmedeki üretim maliyetlerini düşürecek,enerji ve işçilik tasarrufu sağlayacak, üretim verimliliğini arttıracak yeni tasarlanan bir otomasyon/yazılım ve bunun bir dizi cihazla entegrasyonu ile kullanılacak olan izleme, kontrol ve yönetim sistemi teknolojisidir.

* Enerji Izleme Yönetim sisteminin firma uygulamaları esas alınarak ISO 50001 teknik kapsamına uygun alt yapı gerçekletirilmesi,

 
* Elektrik, su, yakıt .. kullanımlarının ölçülerek yönetsel kararların alınmasını sağlayacak rapor ve uyarıların oluşturulması ve sistemin/ tesisin izlenebilir hale getirilmesi,

 
* İyileştirme hedeflerinin takipleri yapılarak sapmaların izlenmesi ve raporlanması,

 
* Enerji yönetim sistemiyle firmada ilgili işlerle alakalı kurumsal hafıza oluşturulmasına yönelik veri depolanması ve farklı yerlerden alınan ölçümlerin birbirlerine göre değişimlerinin değerlendirilerek karar destek yazılımı ortaya çıkartmak mümkün olacaktır.