Ülkemizde artan nüfus ile birlikte, her geçen gün üretim ve tüketim ihtiyacı da artmaktadır. Bu paralellikte rekabet ortamı da hızla yükselen bir ivme kazanmaktadır. Bu ortam içerisine uyum, ancak düşük maliyetli üretim ile sağlanabilmektedir.

Tekstil sektöründe kullanılan, yüksek sıcaklıklarda çalışan Ramöz Kumaş Kurutma Makinalarındaki sıcaklık, dışarıya egzoz bacalarından atılmaktadır. Atılan bu atık sıcak hava, proses çeşidine göre değişkenlik göstermekte olup ortalama 100-160 °C arasındadır. Bu da çöpe atılan para ve enerji demektir.

Sıcak havanın enerjisinin geri kazanımı ile çevresel etkilerin en aza indirgenmesi sağlanabilmektedir.

Egzoz bacasından atılan yüksek sıcaklıktaki bu havanın içerisinde aynı zamanda kumaş üzerinden gelen hav, yağ, solvent gibi materyaller bulunmaktadır. Bu atıklar da çevreye olumsuz etki yaratmaktadır.

Ram bacasından çıkan atık sıcak hava içerisindeki havlar/parçacıklar, sistemimizde bulunan ve kendini otomatik olarak temizleyebilen ön filtrede tutulur. Atık hava daha sonra hava-hava plakalı alüminyum ısı eşanjörler kısmına aktarılır. Isı transferi bu bölgede gerçekleşir. Makine, ısının en verimli bir şekilde transferinin sağlanması için özel olarak tasarlanmış ve tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.

Atık sıcak havanın ısısı ile temiz hava ısıtılıp, Ram makinasına 70-100 °C de ısıtılmış olarak gönderilir.